Jak jsme zvládli zimu bez plynu z Ruska

Loni 24. února Rusko napadlo Ukrajinu. A následně vyeskalovalo energetickou válku proti Evropě. Ta, včetně České republiky, však během uplynulé zimy prokázala, že se obejde bez dodávek plynu z Ruska. Tím se uklidnily trhy a začala klesat i cena plynu a s ní také cena elektřiny. I přes původní obavy a strašení, že se Česko bez ruského plynu neobejde, jsme zimu zvládli. A jsme ve velmi dobré výchozí pozici, abychom se dobře připravili i na tu další.


Díky čemu se jsme se dokázali zbavit závislosti na dodávkách plynu z Ruska a jaká opatření pomohla České republice?

Tento úspěch má tři základní důvody. Energetické úspory, zajištění alternativních dodávek plynu a rekordní zásoby před začátkem zimy. Energetické úspory se staly klíčovým faktorem v zajišťování energetické bezpečnosti České republiky. Cíl ušetřit za tuto zimu alespoň 800 milionů kubíků plynu splnilo Česko více než o dva měsíce dříve, díky čemuž má stále nadprůměrné zásoby ve srovnání s předchozími lety.

Aby se podařilo naplnit plynové zásobníky před zimou, přijalo Ministerstvo průmyslu a obchodu několik opatření. Vydalo krizové opatření, které umožnilo naplnění zásobníků na 80 procent. Tuzemské zásobníky s plynem byly před zimou naplněné z více než 99 procent. Tedy nejvíce v historii. Pomocí opatření Use it or lose it jsme také zabránili blokování nevyužité kapacity v zásobnících. Díky tomu odebral stát kapacitu například ruské firmě Gazprom.

Kromě naplnění zásobníků s plynem se podařilo ve spolupráci s ČEZ poprvé v historii České republiky získat podíl v LNG terminálu na holandském pobřeží, který pokrývá až třetinu roční spotřeby plynu. Spolu s LNG zajistila vláda další dodávky z alternativních zdrojů z Norska. Česko se tak na zimu připravilo nejlépe, jak mohlo. Výsledkem jsou minimální dodávky plynu z Ruska. Přehled všech opatření najdete na tomto odkazu. Od začátku roku k nám z Ruska nedotekl ani kubík plynu z Ruska. Povedlo se nám totiž zajistit dostatečné dodávky plynu od alternativních odavatelů. Českou spotřebu zajišťují dodávky plynu z Norska a také zkapalněný zemní plyn z Belgie a Holandska.


Jaké je rozložení dodávek plynu do České republiky?

Vláda slíbila, že se obejdeme i bez plynu z Ruska. A to se podařilo splnit. Díky tomu klesá cena plynu a Česká republika má nadprůměrné zásoby. Od ukončení dodávek přes plynovod Nord Stream k nám může plyn z Ruska proudit jen přes Slovensko. A odtud do od loňského září do konce ledna přitekla jen 2,2 procenta celkového dovozu. Vystačíme si totiž s dodávkami plynu přes Německo.


Jaké je rozložení dodávek plynu do Německa?

Před odstávkou plynovodu Nord Stream představoval plyn z Ruska zhruba polovinu dodávek do Německa. Většinu dodávek z Ruska se daří postupně nahrazovat plynem z Norska a prostřednictvím LNG z Nizozemska a Belgie. Za období od října do února se meziročně zvýšily dodávky z Norska o 23 procent a dodávky LNG skoro o 180 procent. Výsledkem je to, že dodávky z těchto zdrojů nahradily 66 procent veškerých dodávek z Ruska přes plynovod Nord Stream.


O kolik jsme snížili spotřebu plynu oproti předchozím rokům?

V roce 2021 spotřebovala Česká republika 9,4 miliardy kubíků plynu. Prakticky všechen tento plyn nám dováželo Rusko, které následně tuto naši závislost využilo jako zbraň v energetické válce. Snižovalo dodávky a manipulovalo cenu s vidinou, že budeme mít plynu nedostatek. To se ale nestalo. Díky vládním opatřením, energetickým úsporám a také díky opatřením přijatým za českého předsednictví na úrovni EU se podařilo zajistiti dostatek plynu pro domácnosti a firmy. Hlavní rolí v tom sehrály úspory energií, za které patří všem velké díky. Jak je zmíněno výše, v roce 2021 spotřebovalo Česko 9,4 miliardy kubíků plynu. Díky našim úsporám se podařilo snížit spotřebu v loňském roce zhruba na 7,54 miliardy kubíků. Tato úspora by nám vydržela na dva zimní měsíce. Jsou to právě energetické úspory, které pomáhají tlačit cenu plynu, a tedy i elektřiny dolu a zvyšují tak naši energetickou bezpečnost.


Jak probíhalo ruské zneužívání plynu jako zbraně?

Na válku se Rusko začalo připravovat dlouho dopředu. Snižovalo dodávky do Evropy už od první poloviny roku 2021. S tím také rostla cena plynu. Před snižujícími dodávkami plynu z Ruska varovala Mezinárodní energetická agentura již v září 2021.

Výsledkem této ruské taktiky bylo to, že zásobníky napříč EU byly po minulé zimě poloprázdné. Rusko tak mohl velmi jednoduše využívat závislost Evropy na svém plynu. Potřebovali jsme si tehdy vytvořit zásoby na další zimu, báli jsme se, že tuto zimu bez plynu z Ruska nezvládneme, a to hnalo ceny nahoru. Rusko toho využívalo a cenou pomocí výhrůžek a dalšího snižování dodávek manipulovalo. Proto letěla vzhůru. Loni na jaře, v době, kdy Rusko začalo naplno se svými výhrůžkami a manipulací, byly zásoby plynu v Evropě nejnižší za poslední roky.


O kolik se koncovému zákazníkovi zvýší cena plynu oproti cenám plynu z Ruska? 

Cena plynu se odvíjí od jeho ceny na trzích. A ta je určena nabídkou a poptávkou. Ukončení dodávek plynu z Ruska plynovodem Nord Stream samozřejmě má vliv na nabídku, která se kvůli tomu snížila. Proto v době ukončení těchto dodávek vyletěla cena plynu nahoru. S tím, jak Evropská unie a jednotlivé členské státy dokázaly snížit svou spotřebu a přijmout opatření, která vedla k uklidnění trhů a současně pokračoval zvýšený import LNG do EU, začala cena plynu na trhu zase klesat a v současnosti se opět snížila na úroveň ze září 2021. Jelikož však obchodníci s plynem nenakupují plyn pro své zákazníky průběžně (takto to dělala Bohemia Energy a při růstu cen ji to položilo), ale mají jej zajištěn s určitým časovým předstihem, tak většina plynu dodávaného na náš trh již byla nakoupena v roce 2022, kdy byla cenová úroveň vyšší, nežli je tomu v současnosti. Proto současný pokles ceny plynu se do cen zákazníků promítne až postupně. 


Kolik z nově dodávaného plynu je z Ruska, není jen překoupený z jiných států? 

Téměř veškeré dodávky plynu do Česka prochází Německem. Od ukončení dodávek plynu přes plynovod Nord Stream již žádný plyn z Ruska do Německa neproudí, a tudíž neproudí ani z Německa k nám. Dodávky plynu z Ruska do Německa nahradil především plyn z Norska a pak také dodávky LNG z Holandska a Belgie. Rusko je také dodavatelem LNG plynu do EU, konkrétně je Rusko po USA a Kataru třetím největším dovozcem LNG do Evropy, meziročně se dovoz z LNG z Ruska navýšil o 12 %, to je ale méně než celkový nárůst dovozu LNG do Evropy (to je 60 %). Největšími dovozci ruského LNG jsou Francie, Španělsko, následované Belgií a Holandskem. Jaký konkrétní LNG plyn přitéká do Německa, či do ČR, nevíme. Dovoz ruského LNG do Evropy v loňském roce dosáhl celkem 17 mil. tun LNG, což je v přepočtu cca 23 mld. m3. Dříve Evropa spotřebovávala 155 miliard m3 ruského plynu ročně.