Energetická podpora

Pomáhá šetřit energie i náklady.

Vláda schválila zastropování cen elektřiny i plynu jak pro domácnosti, tak malé a střední podniky i pro poskytovatele veřejných služeb. Velké podniky budou moci žádat o podporu z Dočasného krizového rámce, který podléhá notifikaci Evropské komise. Domácnosti navíc letos obdrží jednorázový příspěvek z úsporného tarifu. Stejně tak stát poskytne domácnostem a firmám pomoc v podobě odpuštění poplatků za podporované zdroje energie.

Strop cen pro domácnosti

Strop cen pro firmy

Dotační podpora

Odpuštění poplatků za POZE a úsporný tarif

Aktuální zastropování cen:

  • Elektřina: 6,05 Kč/kWh
  • Plyn: 3,03 Kč/kWh

Strop cen pro domácnosti

Ceny elektřiny i plynu budou zastropovány na celý objem spotřeby

Strop cen pro poskytovatele veřejné služby

Platí pro obce, samosprávy, školy, nemocnice a další poskytovatele veřejné služby
Ceny elektřiny i plynu budou zastropovány na celý objem spotřeby

Strop cen pro střední a malé firmy

Elektřina:
  • Odběr z hladiny nízkého napětí pro elektřinu – veškerá spotřeba
  • Odběr z vyšších napěťových hladin - 80 % nejvyšší roční spotřeby za uplynulých 5 let
Plyn:
  • Do odběru 630 MWh/rok (kategorie maloodběratel) – veškerá spotřeba
  • Odběr nad 630 MWh, max. roční odběr 4200 MWh (kategorie střední odběratel) – 80 % nejvyšší roční spotřeby za uplynulých 5 let

S tématem energií je dobré znát následující otázky a odpovědi

Jak funguje trh s elektřinou?

Obchod s elektřinou může probíhat dvěma způsoby – buď bilaterálně, tedy napřímo mezi výrobcem a obchodníkem/odběratelem, nebo přes burzu. Největší v Evropě je burza v Lipsku.

Jaká je cenotvorba elektřiny?

Elektřina se vyrábí v elektrárnách využívajících různé druhy paliva – uhlí, jádro nebo plyn. Další možností je výroba z obnovitelných zdrojů. Výroba z jednotlivých druhů paliv je různě nákladná, elektřina v síti je však vždy stejná. Cena elektřiny se odvíjí od toho, který druh paliva je využíván na výrobu elektřiny pokrývající aktuální poptávku. Palivo, které je nejdražší, určuje konečnou cenu, za kterou se na trhu prodá veškerá elektřina. Pokud je možné poptávané množství elektřiny pokrýt výrobou pomocí zdrojů s nízkými operativními náklady (OZE, jádro), je elektřina levnější. Pokud je potřeba k pokrytí poptávaného množství zapojit i plyn nebo uhlí, cena elektřiny roste. Cena se stanovuje jako rovnovážná, kdy nabídka vyrovnává poptávku. Obchod je uzavřen, když se prodávající a kupující dohodnou na ceně, přičemž nedostatek komodity či produktu žene jeho cenu nahoru, pokles poptávky pak stlačuje ceny dolů. Proto úspory energií mohou tlačit cenu dolů. 

Proč nemůžeme elektřinu vyrobenou v Česku nechat pro využití jen pro české zákazníky?

Protože jsme součástí jednotného trhu EU, což se netýká jen elektřiny, ale všech výrobků a surovin. Proto nelze udělat ani to, že část z vyrobené elektřiny zadržíme v Česku pro české zákazníky a část pustíme na volný trh. Zatímco jsme vývozcem elektřiny, jsme na druhou stranu dovozcem plynu a ropy, uzavírání jednotlivých trhů s energiemi by na nás tedy mělo naopak negativní dopad.


Potřebujete poradit?

Obraťte se na linku 1212

Informační linka je k dispozici každý všední den od 8:00 do 16:00.

Volání na linku je zpoplatněno dle tarifu volajícího.