Česko bez ruské ropy

Projekt TAL+ nám zajistí nezávislost na dovozu ropy z Ruska

Vláda začala na realizaci projektu TAL+ pracovat prakticky ihned po začátku ruské agrese vůči Ukrajině. Jde o dlouhodobý projekt, který vyžadoval značené diplomatické úsilí v rámci snahy získat souhlas jednotlivých akcionářů ropovodu, technickou a právní přípravu projektu a nyní zajištění samotné realizace projektu.

Jde o další zásadní krok k posílení energetické soběstačnosti České republiky poté, co jsme se zbavili závislosti na ruském plynu a přestali odebírat jaderné palivo od ruských firem. Již se nebudeme muset bát, že Rusko ukončí dodávky ropy do Evropy, což by pro nás bez tohoto projektu bylo jen těžko řešitelné. Naopak se budeme moci přidat k evropským sankcím na ruskou ropu.

Projekt TAL Plus zahrnuje klíčovou modernizaci v podobě posílení čerpadel, která jsou nezbytná pro zvýšení kapacity a efektivity přepravy ropy. Tato aktualizace zahrnuje instalaci 20 nových čerpadel a 12 motorů k čerpadlům. Tyto technologické inovace umožňují ropovodu TAL přepravovat větší množství ropy při zachování nebo snižování energetické

náročnosti. Modernizace čerpadel tak přispívá k větší energetické účinnosti a zlepšuje celkovou spolehlivost a bezpečnost ropovodu.


Součástí projektu TAL Plus je i výstavba kogeneračních jednotek, které produkují jak elektřinu, tak teplo z jednoho zdroje paliva. Tento přístup výrazně zvyšuje energetickou efektivitu. Celkem je plánováno 7 kogeneračních jednotek na 4 lokalitách v severní Itálii s celkovým instalovaným výkonem 26,4 MW. Tyto jednotky budou poskytovat energii pro čerpadla ropovodu a pomáhají tak snižovat provozní náklady a zároveň minimalizují ekologickou stopu projektu.

Dojde také k instalaci šesti nových průtokoměrů, které umožňují přesné monitorování a měření zvýšeného průtoku ropy. Technologie je klíčová pro zajištění efektivního a bezpečného provozu ropovodu, umožňuje lepší řízení zdrojů a optimalizaci fakturace.

Od poloviny roku 2024 čekají společnost MERO nejrozsáhlejší

modernizační práce. Začne instalace nových čerpadel a motorů, úprava řídícího systému a postupně se bude zvyšovat přepravní kapacita ropovodu. Maximálních výkonů se dosáhne už na konci roku 2024.

Dokončení všech prací na projektu se předpokládá do první poloviny roku 2025.


Podíl ropy z ruského ropovodu Družba v r. 2023 na celkovém dovozu do Česka činil 58 procent, meziročně je to nárůst asi o dva procentní body. Zbylá část byla tvořena dodávkami z německého ropovodu IKL, který navazuje na italský ropovod TAL. Díky projektu TAL PLUS bude možné už na konci roku 2024 snížit závislost na ruské ropě a v první polovině roku 2025 pak dojde k plnému zásobování ropou západní cestou. Tedy ropovody TAL a IKL.  

Jaký bude celkový dopad projektu TAL PLUS?

Projekt TAL Plus představuje zásadní rozšíření kapacity a efektivity evropského ropovodu TAL, což má klíčový význam pro energetickou nezávislost České republiky. S navýšením kapacity o 4 miliony tun ropy ročně se zásadně zvyšuje možnost diverzifikace zdrojů ropy a snižuje se závislost na dodávkách z Ruska.

Díky tomuto projektu dojde k významnému zlepšení v oblasti energetické bezpečnosti, dostupnosti pohonných hmot a petrochemických produktů pro všechny skupiny obyvatel a podnikatelů. Projekt také zahrnuje řadu technologických a infrastrukturních inovací, které přispívají k efektivitě, bezpečnosti a ekologické udržitelnosti přepravy ropy.