Snižování cen energií

Uplynulé měsíce ukazují, že se dokážeme obejít bez dodávek plynu z Ruska. Hlavní zásluhu na tom nese zajištění alternativních dodávek plynu z Norska a především LNG, ale také zodpovědný přístup ke spotřebě. Na tomto úspěchu se tedy podílí všichni odběratelé, odměnou jsou jim snižující se ceny energií poté, co se díky zvládnutí ruské energetické války trhy postupně uklidňují.

Od začátku roku 2023 do Česka nepřitekl ani kubík plynu z Ruska. Rekordní zásoby plynu jsou nyní v tuzemských zásobnících i přes celkové snížení dovozu plynu způsobené právě ukončením dovozu plynu z Ruska. Veškerý plyn do České republiky proudil přes Německo.

    

A zatímco v minulosti do Německa proudil nejvíce plyn z Ruska, dnes dodávky tvoří především dodávky zkapalněného zemního plynu, LNG, z Belgie, které dosahovaly 27,1 % a dále z Holandska 21,9 %. Největší podíl na dodávkách do Německa má plyn z Norska, odkud přiteklo přes 49 procent veškerých dodávek.

ČR s předstihem splnila evropské nařízení o naplněnosti plynových zásobníků. K 28. červenci 2023 bylo v zásobnících na území České republiky 3 115 milionů metrů krychlových zemního plynu. Byly tak naplněny z 90 % kapacity. Česko tak povinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU naplnit zásobníky plynu do 1. listopadu 2023 minimálně na 90 % jejich kapacity splnilo s výrazným předstihem. 

Dodavatelé postupně snižují ceny

Výsledkem toho, že zásoby plynu po celé Evropě jsou na rekordně vysoké úrovni, a že se podařilo zajistit náhradní dodávky za dovoz z Ruska, je snížení jeho ceny.

    

Cena plynu se na evropských spotových trzích aktuálně pohybuje pod částkou 30 EUR/MWh a její pokles se postupně propisuje do cen pro zákazníky. Také cena elektřiny, která je navázaná na cenu plynu, postupně klesá.

      

Někteří čeští dodavatelé energií zareagovali na neformální výzvu ministra Síkely, aby zákazníkům s cenami energií zafixovanými nad úrovní vládních stropů nabídli jiné, výhodnější smlouvy. To, že zákazníkům s cenami zafixovanými nad úrovní stropů umožní přejít na nižší ceny, již oznámila skupina ČEZ  a také firma innogy.

     

Dodavatelé energií průběžně snižují i své nabídkové ceny. Aktuálně jednotlivé společnosti oznamují snížení cen od září - firma PRE nebo MND. Další oznámili snížení cen již dříve, jako například Pražská plynárenská.


Díky čemu se jsme se dokázali zbavit závislosti na dodávkách plynu z Ruska a jaká opatření pomohla České republice?

Tento úspěch má tři základní důvody. Energetické úspory, zajištění alternativních dodávek plynu a rekordní zásoby před začátkem zimy. Energetické úspory se staly klíčovým faktorem v zajišťování energetické bezpečnosti České republiky. Cíl ušetřit za tuto zimu alespoň 800 milionů kubíků plynu splnilo Česko více než o dva měsíce dříve, díky čemuž má stále nadprůměrné zásoby ve srovnání s předchozími lety.

Aby se podařilo naplnit plynové zásobníky před zimou, přijalo Ministerstvo průmyslu a obchodu několik opatření. Vydalo krizové opatření, které umožnilo naplnění zásobníků na 80 procent. Tuzemské zásobníky s plynem byly před zimou naplněné z více než 99 procent. Tedy nejvíce v historii. Pomocí opatření Use it or lose it jsme také zabránili blokování nevyužité kapacity v zásobnících. Díky tomu odebral stát kapacitu například ruské firmě Gazprom.

Kromě naplnění zásobníků s plynem se podařilo ve spolupráci s ČEZ poprvé v historii České republiky získat podíl v LNG terminálu na holandském pobřeží, který pokrývá až třetinu roční spotřeby plynu. Spolu s LNG zajistila vláda další dodávky z alternativních zdrojů z Norska. Česko se tak na zimu připravilo nejlépe, jak mohlo. Výsledkem jsou minimální dodávky plynu z Ruska. Přehled všech opatření najdete na tomto odkazu. Od začátku roku k nám z Ruska nedotekl ani kubík plynu z Ruska. Povedlo se nám totiž zajistit dostatečné dodávky plynu od alternativních odavatelů. Českou spotřebu zajišťují dodávky plynu z Norska a také zkapalněný zemní plyn z Belgie a Holandska.


Jaké je rozložení dodávek plynu do České republiky?

Vláda slíbila, že se obejdeme i bez plynu z Ruska. A to se podařilo splnit. Díky tomu klesá cena plynu a Česká republika má nadprůměrné zásoby. Od ukončení dodávek přes plynovod Nord Stream k nám může plyn z Ruska proudit jen přes Slovensko. A odtud za první pololetí roku 2023 nepřitekl ani kubík plynu. Vystačíme si totiž s dodávkami plynu přes Německo.


Jaké je rozložení dodávek plynu do Německa?

Před odstávkou plynovodu Nord Stream představoval plyn z Ruska zhruba polovinu dodávek do Německa. Většinu dodávek z Ruska se daří postupně nahrazovat plynem z Norska a prostřednictvím LNG z Nizozemska a Belgie.


O kolik jsme snížili spotřebu plynu oproti předchozím rokům?

V roce 2021 spotřebovala Česká republika 9,4 miliardy kubíků plynu. Prakticky všechen tento plyn nám dováželo Rusko, které následně tuto naši závislost využilo jako zbraň v energetické válce. Kromě zajištění alternativních dodávek se právě úspory energií ukázaly jako ta nejúčinnější obrana. Spotřebu se podařilo snížit v loňském roce zhruba na 7,54 miliardy kubíků. Tato úspora by nám vydržela na dva zimní měsíce.


Jak probíhalo ruské zneužívání plynu jako zbraně?

Na válku se Rusko začalo připravovat dlouho dopředu. Snižovalo dodávky do Evropy už od první poloviny roku 2021. S tím také rostla cena plynu. Před snižujícími dodávkami plynu z Ruska varovala Mezinárodní energetická agentura již v září 2021.

Výsledkem této ruské taktiky bylo to, že zásobníky napříč EU byly po minulé zimě poloprázdné. Rusko tak mohl velmi jednoduše využívat závislost Evropy na svém plynu. Potřebovali jsme si tehdy vytvořit zásoby na další zimu, báli jsme se, že tuto zimu bez plynu z Ruska nezvládneme, a to hnalo ceny nahoru. Rusko toho využívalo a cenou pomocí výhrůžek a dalšího snižování dodávek manipulovalo. Proto letěla vzhůru. Loni na jaře, v době, kdy Rusko začalo naplno se svými výhrůžkami a manipulací, byly zásoby plynu v Evropě nejnižší za poslední roky.


O kolik se koncovému zákazníkovi zvýší cena plynu oproti cenám plynu z Ruska? 

Cena plynu se odvíjí od jeho ceny na trzích. A ta je určena nabídkou a poptávkou. Ukončení dodávek plynu z Ruska plynovodem Nord Stream samozřejmě má vliv na nabídku, která se kvůli tomu snížila. Proto v době ukončení těchto dodávek vyletěla cena plynu nahoru. S tím, jak Evropská unie a jednotlivé členské státy dokázaly snížit svou spotřebu a přijmout opatření, která vedla k uklidnění trhů a současně pokračoval zvýšený import LNG do EU, začala cena plynu na trhu zase klesat a v současnosti se opět snížila na úroveň ze září 2021. Jelikož však obchodníci s plynem nenakupují plyn pro své zákazníky průběžně (takto to dělala Bohemia Energy a při růstu cen ji to položilo), ale mají jej zajištěn s určitým časovým předstihem, tak většina plynu dodávaného na náš trh již byla nakoupena v roce 2022, kdy byla cenová úroveň vyšší, nežli je tomu v současnosti. Proto současný pokles ceny plynu se do cen zákazníků promítne až postupně. 


Kolik z nově dodávaného plynu je z Ruska, není jen překoupený z jiných států? 

Ano, také. Rusko je dodavatelem LNG plynu do EU, konkrétně je Rusko po USA a Kataru třetím největším dovozcem LNG do Evropy, meziročně se dovoz z LNG z Ruska navýšil o 12 %, to je ale méně než celkový nárůst dovozu LNG do Evropy (to je 60 %). Největšími dovozci ruského LNG jsou Francie, Španělsko, následované Belgií. Jaký konkrétní LNG plyn přitéká do Německa, či do ČR, nevíme. Jisté však je, že například přes LNG terminál v holandském Eemshavenu, kde si Česká republika zajistila podíl na kapacitě odpovídající 40 procentům roční spotřeby plynu, nesmí procházet žádný plyn původem z Ruska. Dovoz ruského LNG do Evropy v loňském roce dosáhl celkem 17 mil. tun LNG, což je v přepočtu cca 23 mld. m3. Dříve Evropa spotřebovávala 155 miliard m3 ruského plynu ročně.