Ochrana spotřebitele

Co vás zajímá?

Ochrana zákazníka proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky. Desatero tipů.


Jak poptat tepelné čerpadlo a co chtít po dodavateli? Desatero tipů pro majitele rodinných domů.


Ochrana zákazníka proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky. Desatero tipů.

1. Vyberte si spolehlivou firmu

Při plánování investice berte v potaz, že FVE vyžaduje údržbu a čas od času výměnu baterie a stejně jako u jakéhokoliv jiného výrobku i u FVE můžete řešit také reklamace. Proto je potřeba vybrat spolehlivou firmu.

Pro výběr té nejlepší dodavatelské firmy doporučujeme zjistit její historii, předchozí reference, a jaký servis firma poskytuje po samotné instalaci. To mimo velkých a známých dodavatelů může splnit i firma s regionální působností (například krajskou), na kterou získáte několik referencí z bezprostředního okolí.


Kvalitní firma zajistí žádosti o připojení k síti a postará se i o realizaci samotného připojení. V případě využití dotace musí mít dodavatel oprávnění dle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, k instalaci fotovoltaických elektráren. Doporučujeme požádat o předložení tohoto oprávnění. Solidní firma pro Vás zároveň zkompletuje veškeré doklady nutné pro podání a vyplacení dotace, pokud plánujete o dotaci žádat a využít ji.


Opravdu kvalitní firma nabízí společně s instalací i dodávku a instalaci chytrého řízení spotřeby. To vám umožní může optimalizovat spotřebu elektřiny vyrobené ve FVE a výrazně tak zvýšit podíl vyrobené elektřiny využité pro vlastní spotřebu. To urychlí návratnost vaší investice.

2. Dejte na nezávislá doporučení

Jedním z vodítek pro výběr seriózního dodavatele je členství v některé z renomovaných fotovoltaických cechů či asociací. Hledejte v seznamu jejich členů.

Dobrým vodítkem mohou být také doporučení vašich známých, kteří již s montáží FVE mají své zkušenosti.

Pročtěte i recenze zákazníků na nezávislých serverech a zkontrolujte, zda spotřebitelé s firmou, se kterou chcete vstoupit do smluvního vztahu, nemají již například negativní zkušenosti. Rozlišujte mezi jednoduchými recenzemi, které může na internetu napsat kdokoliv a těmi, které ověřuje třetí strana. Využijte k tomu nezávislé weby, např. www.vasestiznosti.cz, které jsou provozované sdružením dTest nebo ověřené recenze na www.refsite.cz

3. Spočítejte si návratnost vaší investice

Je vhodné pečlivě promyslet všechny detaily investice do pořízení solárních panelů. Započítejte všechny stavebně technické aspekty, typicky, jako třeba zda máte střechu a krytinu, která panely unese. Zda vůbec a jak dlouho vám na střechu svítí sluníčko. V odpovídajícím stavu je třeba mít také elektroinstalaci. Výnosnost instalace FVE navíc klesá, pokud si na financování projektu vezmete úvěr. Než se pro investici rozhodnete, všechny tyto aspekty je třeba pořádně zvážit.

4. Firmou doporučené úvěry dobře zvažte

Některé firmy nabízejí, že za Vás vyřídí spotřebitelský úvěr na FVE. Dobře zvažte výhodnost takové nabídky. Všímejte si konečné ceny, kterou nakonec zaplatíte po celkovém splacení úvěru, a znovu zvažte, zda je pro vás v případě úvěru realizace FVE stále výhodná.

5. Pozor na vysoké zálohy

Dle asociací se první záloha zpravidla pohybuje okolo 10 až 40 % a je hrazena při podpisu smlouvy. V případě jednoduchých a levných instalací určených pro zranitelné zákazníky a seniory, dotovaných z Nové zelené úsporám Light, doporučujeme držet se spodní hranice (10 %), solidní dodavatelé to umožňují.

Druhá záloha se pak hradí až po získání smlouvy o připojení k síti na začátku montáže. Obvykle tak, že k první záloze má firma dostat doplatek do 50 až 70 % celkové ceny.

Zbylých 30 až 50 % z celkové ceny se hradí až po předání hotového díla, kdy vám firma předá předávací protokol a revizní zprávu.


6. Než podepíšete smlouvu, v klidu ji prostudujte

Pozorně si přečtěte smlouvu a dbejte na oboustranně vyrovnaná smluvní ujednání. Je vhodné si před jednáním o uzavření smlouvy nechat zpracovat cenovou nabídku, v ideálním případě pak od více firem, aby bylo možné porovnat a vybrat si tu nejvýhodnější. Doporučujeme vedle ceny zohlednit i reference na firmu, zda předkládá řešení na míru a jaký servis poskytuje po samotné instalaci.

Věnujte důraznou pozornost termínům a smluvním pokutám. Požadujte, aby sankce vyplývající ze smlouvy byly oboustranné.

Do smlouvy je vhodné uvést termíny jednotlivých kroků celé realizace, aby v případě porušení smluvních ujednání bylo možné od smlouvy odstoupit, případně nárokovat slevu z celkové ceny.

7. Když firma ani nezačne pracovat, urgujte ji

Řádně si prostudujte smlouvu před podpisem, solidní dodavatel zahrnuje jasně vymezené termíny i postup možnosti vaší ochrany v případě jejich neplnění. Pokud firma neplní sjednané práce dle harmonogramu, urgujte a trvejte na dodržení termínů. Vyzvěte ji písemně. Můžete rovněž navrhnout nové termíny a pohrozit možným odstoupením od smlouvy.

Veškerou důležitou komunikaci se snažte vést v písemné formě pro účely případného pozdějšího dokazování. Komunikace datovou schránkou či doporučenými dopisy je samozřejmě nejprůkaznější, ale i odeslaný e-mail je lepší než telefonát.

8. Pokud firma nekomunikuje, odstupte od smlouvy

Pokud firma nereaguje a nezačne s plněním v náhradním termínu nebo je nečinná, je možné využít odstoupení od smlouvy pro její porušení ze strany zhotovitele.

Také můžete v případě sporu požádat o pomoc s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci. Spotřebitel se může na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů obrátit zdarma. Podat návrh lze elektronicky přes www.coi.cz/spor, podnikatel je povinen s ČOI komunikovat pod hrozbou sankce 1 mil. Kč.


9. Stále nekomunikuje? Pak předžalobní výzva

Může se stát, že mimosoudní řešení spotřebitelských sporů skončí neúspěšně a vy nemáte ani FVE, ani své peníze.

Pak je dobré zaslat – zde již určitě datovou schránkou či doporučenou poštou na adresu sídla společnosti – předžalobní výzvu.


10. Nemáte stále své peníze? Zbývá jedině

soud

Jestliže ani na předžalobní výzvu zhotovitel nereaguje, pak nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud. Nejlépe po poradě s právním zástupcem.


Jak si ověřit návratnost investice do FVE

Nejprve si tedy musíme vypočítat množství elektřiny v kilowatthodinách (kWh), kterou si prostřednictvím zvažované elektrárny za rok vyrobíme. Dá se zjednodušeně říci, že v našich podmínkách instalovaný kWp (kilowattpeak, tj. přibližně dva fotovoltaické panely) vyrobí 950 kWh za rok. Samozřejmě záleží na místních podmínkách, orientaci, atd.


Toto číslo porovnáme s množstvím elektřiny (rovněž v kWh), které za rok spotřebujeme. Pro co nejlepší návratnost by výroba elektřiny měla být menší nebo rovna naší roční spotřebě.


V dalším kroku vypočítáme roční úsporu za elektřinu a to tak, že 60 až 85 % naší roční výroby vynásobíme předpokládanou cenou elektřiny. Výsledné číslo nám tak poskytne dobrou představu o tom, kolik korun ročně díky instalované fotovoltaické elektrárně ušetříme Odhad budoucí ceny elektřiny, nutný pro výpočet, je samozřejmě složitý a nejistý, ale lze si například projít nabídky tarifů s dlouhodobou fixací od obchodníků a z toho odhad odvodit.


Pokud nám vyjde, že nám elektrárna za rok vyrobí více elektřiny, než za rok spotřebujeme, tak si dopočítáme ještě výdělek z tohoto nadbytku prodaného do sítě. Ten vypočítáte tak, že od očekávané roční výroby elektrárny odečtete svou roční spotřebu. K tomuto číslu přičteme 15 až 40 % množství vyrobené elektřiny a součet vynásobíme předpokládanou výkupní cenou. Pro zjednodušení lze uvažovat polovinu nebo třetinu ceny uvažované pro vlastní spotřebu.


Desatero

pro tepelná čerpadla

aneb rádce pro majitele rodinných domů: jak poptat tepelné čerpadlo a co chtít od dodavatele?

Tepelné čerpadlo představuje standardní zdroj tepla, který je bezemisní, ekologický a velmi úsporný. Provoz tepelného čerpadla je prakticky skoro bezúdržbový, na druhé straně často je však standardem i delší záruka, která může být podmíněna i pravidelným servisem. Jako vhodné řešení se jeví jeho využití nejen na rodinných domech. Tepelná čerpadla se osvědčila na celoevropské úrovni.

Tepelné čerpadlo dokáže topit levně a umožní i hodně peněz ušetřit. Aby mohl zákazník plně využit potenciál této technologie, je nutné, aby bylo tepelné čerpadlo dobře navrženo, nainstalováno a také správně řízeno. Optimální chod celého systému je zcela zásadní, protože správné řízení zajistí nejen lepší účinnost a nižší spotřebu, ale rovněž prodlužuje životnost tepelného čerpadla.

Jak se ale má běžný spotřebitel vyznat v široké nabídce dodavatelů, kteří v energetické krizi vyrostli jako houby po dešti? Přinášíme výběr základních parametrů, pouček, zásad. Nabízíme k dispozici přehled několika zásad, pomocí kterých projdete výběrem dodavatele vašeho tepelného čerpadla hladce.


Výběr tepelného čerpadla

Úplně na začátek je třeba si říci pro jaký dům hledáte tepelné čerpadlo. Tak abyste se ujistili, kdy a při jaké konstelaci vaší teplovodní soustavy má smysl zvážit investici do tepelného čerpadla.

1. Novostavba s podlahovým topením

U nově postavených domů s podlahovým topením je tepelné čerpadlo logická volba. Díky novým postupům a materiálům se sice staví domy s nižší energetickou náročností a nižší tepelnou ztrátou, avšak současně rostou i technologické nároky majitelů domů. Tepelné čerpadlo tedy zajistí za současného vytápění i ohřev TUV.

2. Dům s podlahovým topením

V tomto případě je asi jedno, zda se jedná o starší, nový dům nebo velký či malý dům. Obecně lze říci, že toto spojení všemi směry nahrává využití tepelného čerpadla.

3. Dům se starší otopnou soustavou nebo dosluhujícím kotlem

Topné soustavy s velkým objemem vody, silnými trubními rozvody po domě nebo litinovými radiátory jsou obvykle perfektně vhodné pro instalaci tepelného čerpadla. Správně navržený výkon tepelného čerpadla zajistí bezproblémové fungování a tepelnou pohodu v domě. Zde je důležité, aby dodavatelská firma posoudila dimenzování topných těles (radiátorů), aby byla dostatečně dimenzována na maximální teplotu topné vody tepelného čerpadla, která bývá 55 °C a u vysokoteplotních tep. čerpadel až 70 °C.

4. Dům s plynovým kondenzačním kotlem

Vzhledem k současné situaci na trhu s energiemi je tato kategorie v popředí zájmu. Tím, že se také jedná o nízkoteplotní zdroj, je přechod na tepelné čerpadlo jednoduchý opět je důležité posoudit velikost topných těles a správně dimenzovat tepelné čerpadlo z hlediska výkonu.

5. Pasivní domy s tepelnou ztrátou 1–2 kW

Zde u nových pasivních domů, které jsou vybaveny novým plynovým kondenzačním kotlem nemá cenu zvažovat tepelné čerpadlo. V tomto případě je vhodné nechat stávající systém dosloužit a až po skončení životnosti plynového kotle se k tomuto tématu vrátit.


Výběr tepelného čerpadla

Pokud tedy víme, na jakým dům hledáme/potřebujeme nové tepelné čerpadlo, můžeme pokročit k výběru samotného dodavatele. I zde existují parametry, ukazatele, na které se změřit. Existuje rovněž mnoho druhů tepelných čerpadel, z kterých se dá vybírat. Každopádně mezi základní rozdělení (podle venkovního zdroje energie) patří tepelná čerpadla vzduch-voda, země – voda, voda – voda a potažmo i vzduch – vzduch (klasické topící klimatizace, které Vám foukají vzduch do místnosti, ale neposkytnou sálavé teplo). Dále se celoročně účinnější čerpadla země – voda, dělí podle toho, jakým způsobem se energie ze země získává, a to buď ze zemních kolektorů nebo dražších z vrtů. Navíc ještě existují čerpadla monoblok nebo splitová-oddělená na venkovní a vnitřní jednotku, kde montér musí být certifikovaný na práci s chladivy.

6. Firma a její historie

Vždy je dobré, pokud se můžete podívat, jak vypadá zastoupení a zázemí firmy. Nebraňte se tedy osobní návštěvě. Pokud má firma své sídlo v kamenném domě, nejen virtuální pobočku, mohla by Vám na svém showroomu ukázat provoz tepelného čerpadla v praxi. Vy si jej můžete nejen prohlédnout, ale i poslechnout.

Důležitá je i postavení firmy/dodavatele na trhu a jeho dosavadní historie. Zjistíte tak, jak dlouho se věnuje oboru vytápění a kolik realizací sám realizoval. S tím souvisí i jak úspěšně si při realizaci vedl. Reference zákazníků, tedy co o dodavateli říkají samotní uživatelé může být tím nejlepším vodítkem při výběru.


7. Nabídka a technické řešení

Ve chvíli, kdy vstoupíte s dodavatelskou firmou do jednání – poptávkou na webu, schůzkou nebo telefonátem, připravte si základní informace o Vašem domě. Abyste získali smysluplnou nabídku, která bude na míru ušitá Vašemu domu to bez nich nepůjde. Jedná se o informace o velikosti domu, stávajícím zdroji, tepelné ztrátě domu nebo současných či plánovaných spotřebách energií, počtu osob ve Vaší domácnosti. Pro důvěryhodnější ověření proklamovaných technických dat, klidně požadujte, aby technické parametry výrobků dodavatele byly podloženy certifikáty třetí nezávislé strany (technické zkušebny), a ne jenom dokumenty výrobce.

Součástí procesu výběru je i porovnání a vyhodnocení nabídky s obchodníkem. Následné ověření navrženého technického řešení na místě tedy u Vás doma. Prohlídku provede technik, který na místě posoudí stávající otopnou soustavu, možné umístění tepelného čerpadla. Prohlídku by měl provést zdarma a bez závazků. Spolehlivý dodavatel uvede v nabídce jasné a srozumitelné podmínky a termíny dodání.


8. Odborná montáž a poprodejní servis

Důležitým vodítkem pro výběr je i samotná kvalifikace k montáži pracovníků dodavatele tepelných čerpadel. Takový pracovník by měl splňovat u splitových systémů kvalifikaci mechanik chladícího zařízení (obor/ kód: 23-054-H) a „elektrikář“ (podle vyhlášky 50/78 Sb.). Dále pak je nutné, aby mechanik disponoval oprávněním dle vyhlášky 406. Ověřte si také, zda je firmou zajištěna technická podpora pro projektování a montáž.

Ověřeného dodavatele naleznete na – odkaz databáze NZÚ.

Montáží tepelného čerpadla však Váš vztah zákazníka a dodavatele nekončí. Začíná dlouhodobý vztah poprodejní péče. Je tedy dobré zjistit si předem dostupnost zákaznického servisu. Měli byste se zaměřit se i na to, zda dodavatel či výrobce nabízí službu technické podpory případně zajišťuje dispečink. Službu dispečink, který reaguje jak na telefonické dotazy, emailové poptávky. Zajišťuje jej erudovaný člověk s ověřitelným jménem a funkcí ve firmě. Nedílnou součástí poprodejního servisu je i služba automatické dálkové diagnostiky, která vyhodnocuje nestandardní stavy a optimalizuje nastavení, aniž by se zákazník musel o topení starat.

9. Postoj k dodavatele, reklamace a řešení závad

Zákazník musí být ujištěn, že o něj bude postaráno i poté, když je tepelné čerpadlo nainstalováno. Tzn. že poprodejní servis, nejen že technická podpora poradí, ale i že naplánuje servisní výjezd za přijatelnou cenu i za rozumnou dobu do kdy bude problém vyřešen (včetně revize chladivového okruhu u splitových modelů tepelných čerpadel). Dodavatel by také měl mít zajištěný dostatek náhradních dílů a pomůže s případným rozšířením či dodatečnou úpravou instalace – např. rozšíření o TUV.

10. Kde nalezneme prověřené dodavatele

Systém vytápění s tepelným čerpadlem si domů kupujete na další desítky let. Spolu s ním si kupujete i bezstarostné teplo a pohodu v domě. Tedy se rozhodně vyplatí věnovat výběru patřičnou péči. V České republice sdružuje prověřené dodavatele Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ). Firmy, které jsou součástí této asociace se snaží o dodávku služby i zařízení maximální možné kvality a obvykle je zde velmi vysoká míra pravděpodobnosti bezproblémového průběhu celé zakázky.


Desatero pro výběr fotovoltaiky

1. Proč?

Nejdřív si ujasněte, proč vlastně fotovoltaickou elektrárnu chcete. Tedy zda vám jde především o celkovou úsporu elektrické energie v domácnosti nebo jestli chcete zajistit pouze ohřev vody, provoz klimatizace, nabíjení elektromobilu, či jiných zdrojů. Případně zda chcete zajistit bezproblémové fungování domácnosti v případě výpadků elektřiny (tzv. blackoutů) nebo být zcela nezávislý na elektrické síti. Na základě těchto předpokladů vám pak může dodavatel navrhnout optimální systém tak, abyste zbytečně neplatili za něco, co nebudete využívat. K tomu bude jako bonus (nebo možná jeden z důvodů) skutečnost, že vyrábíte 100 % bezemisní ekologickou energii.

2. Výběr instalační firmy

Kvalitní firma nabídne řešení na míru založené na základě vámi uvedených informací a dodaných údajích o vaší spotřebě elektřiny a případně tepla. Navíc vám poskytne 100% servis se zajištěním všech podkladů pro vyřízení žádosti o připojení k síti, které za vás sama zajistí. Pomůže vám také případně vyřídit žádost o dotaci například z programu Nová zelená úsporám. V případě využití dotace musí mít dodavatel oprávnění dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, k instalaci fotovoltaických elektráren.

Při výběru firmy doporučujeme zjistit její historii, předchozí reference a jaký servis firma poskytuje po samotné instalaci. To mimo velkých a známých dodavatelů může splnit i firma s regionální působností (například krajskou), na kterou získáte několik referencí z bezprostředního okolí. Ptejte se na zkušenosti a doporučení svých známých. Pro výběr můžete využít adresáře na webu Cechu akumulace a fotovoltaiky v sekci Hledám profíka nebo na webových stránkách programu Nová zelená úsporám v sekci Seznam specialistů. Teprve po vyřízení žádosti o připojení k síti doporučujeme vyplácet instalační firmě větší zálohu na instalaci.


3. Jaký výkon elektrárny potřebujete?

Solidní dodavatel dokáže navrhnout optimální velikost fotovoltaiky s ohledem na vaši stávající spotřebu. Vy se ale zamyslete i nad tím, jestli se spotřeba energie u vás doma bude v budoucnosti měnit. Například zda si plánujete pořídit elektromobil nebo klimatizaci, tepelné čerpadlo či bazén, nebo naopak vaši spotřebu nějak snížíte např. novým zdrojem tepla.

Pokud máte k dispozici velkou střechu, již brzy budete moct výhodně nabídnout své přebytky vyrobené elektřiny rodině, sousedům či přátelům. Jde o klíčový trend nejbližších let. Stát připravuje legislativu, která vám snadné sdílení energie umožní. Vlastní výkon fotovoltaiky lze korigovat i vzhledem ke sjednané smlouvě o připojení k síti s distribuční společností. V případě sjednání připojení jako mikrozdroje do 10kWp, tedy bez možnosti přetoků vyrobené elektřiny do distribuční sítě, doporučujeme instalovat velikost elektrárny odpovídající zhruba pokrytí ½ až ⅔ roční spotřeby vašeho domu.


4. Baterie

Baterie slouží k ukládání vyrobené elektrické energie. Díky baterii můžete využívat energii ze slunce i v době, kdy fotovoltaika elektřinu nevyrábí. Výrazně tak přispívá k maximalizaci využití vámi vyrobené elektřiny a navíc vám pomůže v případě neočekávaných výpadků sítě a zajistí tak vaši nezávislost. V budoucnosti ji budete patrně moci zpřístupnit pro poskytování flexibility (pro stabilizaci sítě), což pro vás bude další výhodou. Z těchto důvodů je na tyto systémy stanovena i vyšší dotační podpora v programu Nová zelená úsporám.

Baterie ale není nutnou součástí fotovoltaické elektrárny. Rozhodnutí instalovat baterie tedy závisí na vás a na způsobu využití fotovoltaické elektrárny. Pokud byste si to v budoucnu rozmysleli a baterie chtěli do systému doplnit, je to možné, ale mohou vám vzniknout vícenáklady a na toto rozšíření již také nelze čerpat dotační podporu.


5. Kvalita

I když vám prověřená instalační firma poskytne nabídku na míru, ujistěte se, že používá kvalitní a značkové materiály. Kvalitu zajišťuje instalace ze značkových komponent a realizace od dodavatele se zkušenými a proškolenými pracovníky na instalaci. Opravdu kvalitní firma nabízí společně s instalací i dodávku a instalaci chytrého řízení spotřeby, což může výrazně zvýšit podíl vyrobené elektřiny využité pro vlastní spotřebu a tím i urychlit návratnost investice.

6. Umístění panelů

Ideální umístění panelů je při orientaci na východ/západ, kdy dochází k maximálnímu využití vyrobené energie během dne. Jižní orientaci lze také doporučit. Toto rozhodnutí je samozřejmě výrazně ovlivněno orientací ploch, na které se bude elektrárna instalovat. Panely se zpravidla umísťují na střechu domu, ale mohou být umístěné i na garáži či jiných stavbách, které jsou na pozemku domu umístěny. Lze je nainstalovat i na fasádu domu, kde však mají nižší účinnost výroby. Doporučujeme přihlédnout i k základnímu architektonicko-estetickému hledisku instalace.

7. Připojení do sítě

Připojení do sítě se nazývá uvedení do provozu (UP). Kvalitní firma připraví veškeré podklady nutné pro podání žádosti o připojení k síti a podá žádost podle požadavků příslušné distribuční společnosti. U kvalitního dodavatele k nim mimo jiné patří i projektová dokumentace a smlouva o připojení.

8. Financování

Doporučený postup je takový, že první záloha je hrazena po podpisu smlouvy s vybranou společností, která vám bude instalovat elektrárnu, a pohybuje se většinou ve výši přibližně 10-40 %. Druhá záloha je požadována většinou ve výši do 50-70 % a hradí se po získání smlouvy o připojení k síti a začátku montáže. Zbytek z celkové ceny fotovoltaické instalace se hradí po předání hotového díla (předávací protokol + revizní zpráva). Některé firmy vám mohou nabídnout i vyřízení spotřebitelského úvěru na financování instalace elektrárny. Doporučujeme výhodnost úvěru dobře posoudit a všímat si hodnoty ročního úročení. Jak bylo uvedeno výše, kvalitní firma vám pomůže také vyřídit žádost o dotaci například z programu Nová zelená úsporám.

9. Vyřízení a proplacení dotace

Na instalaci fotovoltaické elektrárny je možné čerpat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám. Výše podpory se odvíjí od velikosti a typu systému v rozsahu od 40 do 200 tisíc korun. Žádosti lze podávat před, v průběhu, i po realizaci opatření. Přiznaná investiční dotace je vyplácena poskytovatelem dotace vždy po doložení proplacení celkové ceny za dodávku, instalaci elektrárny a potvrzení o připojení k síti.


Solidní instalační firma za vás zkompletuje podklady nutné pro vyplacení dotace a případně za vás také žádost podá (a to jak v případě dotace pro domácnosti, tak pro jiné příjemce podpory). Základními dokumenty pro podání žádosti a doložení realizace jsou doklady o uhrazení celkové smluvní ceny za instalaci, zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu, dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků a fotodokumentace. Všechny potřebné dokumenty a podmínky pro čerpání dotace z Nové zelené úsporám zjistíte na webu programu v sekci Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy. Návod, jak postupovat pro podání žádosti najdete na stránce Jak na to.


10. Servis a záruka

Životnost fotovoltaických panelů a životnost některých dalších komponent elektrárny se liší. Proto je obvyklé, že firmy nabízejí záruku až 25 let na panely, ale mají různé záruční doby pro odlišné komponenty. Tato záruka se například vztahuje na garanci účinnosti panelů. I tady se vyplatí všímat si, jak firma na reklamace reaguje u jiných instalací a jaké má reference.

Ochrana spotřebitele

Jak mohu ušetřit sám

Poradenství