Stav zásobníků

Z následujících průběžně aktualizovaných dat zjistíte, jak roste stav zásob plynu v České republice, odkud se tento plyn dováží, nebo jak se mění naše spotřeba plynu oproti loňskému roku


Stav zásob k dnešnímu dni

K 21.05.2024 je v tuzemských zásobnících

0
miliardy metrů krychlových plynu.

Tuzemské zásobníky jsou tak naplněny z 

0
procent z celkové kapacity.

Nárůst zásob za předešlých 7 dní

0
milionů metrů krychlových plynu.

Stav zásob v loňském roce

K 21.05.2023 bylo v tuzemských zásobnících

0
miliardy metrů krychlových plynu.

Tuzemské zásobníky tak byly naplněny z

0
procent z celkové kapacity.

Pokles zásob za předešlých 7 dní

0
milionů metrů krychlových plynu.

Týdenní vývoj zásob (k 19.05.)

Během 20. týdne roku 2024 poklesly zásoby o

0
milionů metrů krychlových.

Během 20. týdne roku 2023 vzrostly zásoby o

0
miliony metrů krychlových.

Spotřeba v roce 2024

Oproti roku 2023 jsme dosud

k 19.05. ušetřili

0
milionů metrů krychlových plynu.

Spotřeba plynu v březnu

Spotřeba za letošní duben byla o

0%
nižší než loni.

Původ dodávek plynu do České republiky v roce 2024

V roce 2023 k nám přiteklo

0
miliardy metrů krychlových plynu přes Německo.

Přes Slovensko k nám od začátku roku přiteklo

0
milionů metrů krychlových plynu.

Dodávky plynu do Německa v roce 2023

Dodávky LNG do Německa dosáhly objemu

0
TWh.
Dodávky se meziročně zvýšily o 33 %.

Z Norska do Německa přiteklo

0
TWh zemního plynu.
Dodávky se meziročně snížily o 9 %.

Opatření na pomoc domácnostem a firmám

Snižování cen energií