Stav zásobníků

Z následujících průběžně aktualizovaných dat zjistíte, jak roste stav zásob plynu v České republice, odkud se tento plyn dováží, nebo jak se mění naše spotřeba plynu oproti loňskému roku


Stav zásob k dnešnímu dni

K 26.9.2023 je v tuzemských zásobnících

0
miliardy metrů krychlových plynu.

Tuzemské zásobníky jsou tak naplněny z 

0
procent z celkové kapacity.

Nárůst zásob za předešlých 7 dní

0
milionů metrů krychlových plynu.

Stav zásob v loňském roce

K 26.9.2022 bylo v tuzemských zásobnících

0
miliardy metrů krychlových plynu.

Tuzemské zásobníky tak byly naplněny ze 

0
procent z celkové kapacity.

Nárůst zásob za předešlých 7 dní

0
milionů metrů krychlových plynu.

Týdenní vývoj zásob (k 24.09.)

Během 38. týdne roku 2023 narostly zásoby o

0
milionů metrů krychlových.

Během 38. týdne roku 2022 narostly zásoby o

0
milionů metrů krychlových.

Letos zásoby plynu v 38. týdnu narostly o

0
procent méně než před rokem.

Spotřeba od začátku letošního roku (k 24.09.)

Oproti loňsku jsem dosud ušetřili

0
milionů metrů krychlových plynu.

Spotřeba plynu během měsíce srpna

Spotřeba za letošní srpen byla o

0 %
nižší než loni.

Původ dodávek plynu do České republiky za srpen

Do České republiky se od začátku roku 2023 veškerý plyn dováží přes Německo. Zatímco v minulých letech dodávky tvořil především ruský plyn, po uzavření plynovodu Nord Stream ho nahradily dodávky plynu z Norska a také zkapalněný zemní plyn (LNG) z Belgie a Holandska.

V srpnu k nám přiteklo celkem
0
milionů metrů krychlových plynu.
0 %
byl dovoz přes Německo.
0 %
byl dovoz přes Slovensko. Právě Slovensko je jediným místem, kudy
k nám může proudit plyn z Ruska.

Původ dodávek plynu do České republiky od začátku roku do konce srpna

Od začátku roku k nám přiteklo

0
miliardy metrů krychlových plynu přes Německo.

Přes Slovensko k nám od začátku roku přiteklo

0
metrů krychlových plynu.

Dodávky plynu do Německa v srpnu

Z Belgie do Německa přiteklo

0
TWh LNG.
Dodávky se meziročně snížily o 57 %.

Z Nizozemska do Německa přiteklo

0
TWh LNG.
Dodávky se meziročně snížily o 3 %.

Z Norska do Německa přiteklo

0
TWh zemního plynu.
Dodávky se meziročně snížily o 1 %.

Dodávky plynu do Německa od počátku roku

Z Belgie do Německa přiteklo

0
TWh LNG.
Dodávky se meziročně snížily o 9 %.

Z Nizozemska do Německa přiteklo

0
TWh LNG.
Dodávky se meziročně zvýšily o 177 %.

Z Norska do Německa přiteklo

0
TWh zemního plynu.
Dodávky se meziročně snížily o 2 %.

Opatření na pomoc domácnostem a firmám

Snižování cen energií