Dotační podporaDočasný krizový rámec

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Žádosti resort přijímal od 15. listopadu 2022 do 8. února 2023. Firmy mohly o dotaci žádat v systému AIS MPO aisportal.mpo.cz . Program byl již dříve rozšířen na všechny sektory hospodářství v České republice. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun. Žádat o dotaci mohli podnikatelé, kteří mají alespoň jedno odběrné a předávací místo a u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových nákladů na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně. Podrobnosti včetně celého textu výzvy jsou k dispozici zde.

Podpora energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie

  • MPO také vyhlásilo výzvu, která podpoří energetickou účinnost. Na energetické úspory ve firmách je tak pro podnikatele připraveno až 10 miliard korun z OP TAK.
  • MPO již v březnu vyhlásilo I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy. Příjem žádostí probíhal do konce listopadu 2022.
  • MPO chce pomoci i s administrativou týkající se povolovacích procesů pro instalaci obnovitelných zdrojů, které je nezbytné zrychlit. Vláda schválila novelu, která zjednoduší povolávací řízení pro menší obnovitelné zdroje. Více informací najdete zde.
  • Města a obce mohou žádat o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, žádosti mohou podávat až do konce června 2023. Podrobnosti jsou zde.

Program Záruka 2015 – 2023

  • OSVČ a malé a střední podniky nejvíce zasažené vysokými cenami energií mohou využít program „Záruka 2015–2023“, u nichž je doba ručení 2 roky, bez poplatků a ceny za poskytnutí záruky. Záruka je poskytována až do výše 80 % zaručovaného úvěru poskytnutého podnikateli do výše 2 milionů korun. Žádosti je možné podat na pobočkách Národní rozvojové banky až do 30. 11. 2023.
  • V rámci programu „Expanze – záruky“ mohou osoby samostatně výdělečně činné a malé a střední podniky na všech pobočkách Národní rozvojové banky, jejichž náklady za energie činí více než 10 % z celkových provozních nákladů, podávat žádosti o poskytnutí záruky za provozní komerční úvěr poskytnutý soukromou bankou. Záruka je poskytována bezúplatně až do výše 80 % zaručovaného úvěru poskytnutého podnikateli v objemu jeden až deset milionů korun a doba ručení bude až dva roky. Současně se zárukou může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručovaného úvěru. Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout 4,5 % p.a. z výše zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, maximálně se jedná o 800 tisíc korun.

Strop cen pro velké firmy

Strop cen pro poskytovatele veřejných služeb

Strop cen plynu pro dodávky tepla