Kdo hlídá rozvodnou síť, aby systém nebyl přetížený?

Poslední dobou se do rozvodné sítě dostává čím dál tím víc energie z obnovitelných zdrojů.

Lokální zdroje energie, jako jsou malé elektrárny, vodní a větrné elektrárny a solární panely, mohou vyrábět elektřinu pro domy, obce a firmy. Přebytky se posílají do rozvodné sítě, která musí být hlídána, aby nebyla přetížená. Další díl pořadu Dodejme si energie popíše, jak to funguje, aby nedocházelo k výpadkům. 

Rychle se rozvíjející obnovitelné zdroje energie, které umožňují ekologickou výrobu energie a naši energetickou soběstačnost, znamenají pro přenosovou soustavu větší zátěž. „Pro přenosovou soustavu tyto zdroje přinášejí větší volatilitu provozu, to znamená, že jsou hůře predikovatelné. U ostatních elektráren máme plány, víme, jak ty elektrárny pojedou, ale tyto obnovitelné zdroje jsou závislé na počasí a my na to musíme reagovat,“ říká Miroslav Šula, ředitel dispečinku firmy ČEPS, která řídí českou přenosovou soustavu. Přenosová soustava s tímto vývojem počítá a firmy ČEPS má připraveny nástroje, které umožní si s ním poradit. 

„Pro regulaci jejich rozkolísaného výkonu, když to tak řeknu, využíváme nejenom naše služby výkonové rovnováhy, které nakupujeme v České republice, ale dneska už umíme využívat i služeb ze zahraničí. A to zahraničí nám pomáhá s regulací těchto odchylek. Na dispečinku dispečeři hlídají výkonovou bilanci České republiky. A když je výkonu více, než je potřeba, tak výkon snižují na zdrojích, kde máme nakoupeny ty služby výkonové rovnováhy, a naopak. A právě jako jednu z možností, jak získat, nebo získat vyšší výkon pro tu regulaci, je i spolupráce se zahraničními partnery,“ pokračuje Šula.

Poslední dobou se do rozvodné sítě dostává čím dál tím víc energie z obnovitelných zdrojů. Ať jsou to soláry, větrné elektrárny, vodní elektrárny. Ale jejich dodávky jsou dost nepravidelné v závislosti na počasí. 

Kvůli tomu je udržovat a dále rozvíjet přenosovou soustavu. „Nejvíce požadavků o připojení za poslední dva roky jsme zaznamenali na té úrovni nízkého napětí. Nicméně i z řad těch vyšších výkonů jich máme poměrně hodně. Dohromady to je až v podstatě 20 gigawattů. Kupříkladu nejnižší zatížení v létě české soustavy je kolem 4 až 5 gigawattů, takže vidíte sami, že to je obrovský výkon. A my se na to celé samozřejmě připravujeme poměrně rozsáhlými investicemi. Ročně investujeme kolem 16 miliard korun vlastně do sítě, do rekonstrukcí takovýchto rozvoden, jako tady je za námi, anebo do posilování sítí,“ dodává Šula.

Mohlo by vás zajímat

Sdílení a komunitní energetika je cesta k energetické soběstačnosti

Kryštofovy Hamry, největší park větných elektráren v České republice.

Vodní toky jako zdroj energie

Čechův mlýn je jednou z nejstarších malých vodních elektráren u nás.

Novela umožní sdílení vyrobené energie

Každý z nás bude moci vyrábět elektřinu a sdílet ji v rámci České republiky.