Nákup plynárenské infrastruktury

Vláda pověřila státní společnost ČEPS koupí firmy NET4GAS Holdings, která provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic a má tak jedinečnou roli v oblasti přepravy a dodávek plynu pro české zákazníky. Česká republika je jednou z mála evropských zemí, která podobnou kritickou plynovou infrastrukturu neovládá. Nákup společnosti je dalším opatřením, které posílí energetickou bezpečnost České republiky.

Firma NET4GAS vlastní 4 tisíce kilometrů plynovodů, které vedou plyn přes české území, a provozuje tři hraniční předávací stanice, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic pro další distribuci plynu.

Firma je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. Česká republika je jednou z mála evropských zemí, která nemá přímý vliv na přepravu plynu.

Za společnost NET4GAS není náhrada. Jestli chceme do České republiky dovážet plyn, bude to mít na starosti právě ona. Nakupujeme tak základní stavební kámen české energetické bezpečnosti.
Plynovody firmy NET4GAS by mohly být součástí vodíkového koridoru, který do budoucna počítá s přepravou až 16 miliard kubíků plynu ročně z Ukrajiny přes Slovensko a Česko do Německa. Pro využití potrubí na vodík budou potřeba náročné investice. Pro tento projekt má NET4GAS velkou šanci získat finanční podporu od Evropské komise, což Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje i při jednáních s dotčenými úřady.

V roce 2024 vyprší kontrakt na tranzit plynu z Ruska přes Ukrajinu. V případě jeho neprodloužení by státy jako Slovensko, Rakousko či Maďarsko spoléhaly na dodávky plynu přes Česko. Vzhledem k proměně, kterou prochází evropská energetika, je důležité, aby stát měl možnost podporovat průběh nutných změn a realizaci nových projektů. NET4GAS zajišťuje mezinárodní tranzit, tedy přepravu plynu pro zákazníky přes Českou republiku a do ní. Proto je tato infrastruktura klíčová.


NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. Řídí plynárenskou soustavu v případě nouze a vyhlašuje regulační stupně, tím tedy rozhoduje o dodávkách plynu zákazníkům. Jakékoli problémy s plynovody NET4GAS by zásadně ohrozily dodávky plynu do země.

Nákup NET4GAS je dalším krokem, kterým vláda posiluje energetickou soběstačnost České republiky. Se společností ČEZ stát zajistil podíl kapacity LNG v terminálu v Holandsku. Ten pokryje až 40 % roční spotřeby plynu.

Stát také nakoupil 6 plynových zásobníků, které vystačí na zhruba 45 procent spotřeby během zimy. 


Stát nekupuje pouze plynovody a kompresní stanice, ale přebírá celou společnost NET4GAS, včetně jejího zkušeného managementu a zaměstnanců.

Cena, kterou stát za firmu zaplatí, je složená ze dvou částí.

První část ve výši 3 miliard korun bude uhrazena při dokončení transakce. Druhá část ve výši 2 miliard korun je rozdělena do dvou splátek ve výši 1 miliardy korun a bude vyplacena v případě splnění ekonomických výkonnostních parametrů společnosti.