Jak se mění původ plynu přitékajícího do Česka?

Na začátku roku 2022 pocházel téměř všechen plyn proudící do České republiky z Ruska. Tato naše závislost poskytovala Rusku možnost manipulovat s jeho dodávkami a tím navyšovat jeho cenu, která tak vystoupala na do té doby těžko představitelnou hodnotu. Do konce roku se však díky společnému evropskému úsilí a krokům české

vlády podařilo zajistit, že veškerý plyn proudící do Česka měl jiný původ než ruský.

To se opět změnilo na podzim minulého roku, kdy do do České republiky začal znovu přitékat plyn ze Slovenska,

což je od ukončení dodávek plynovodem Nord Stream jediná možná cesta, kudy k nám může proudit plyn z Ruska.

Co konkrétně to znamená z hlediska závislosti Česka na ruském plynu? Opravdu jsme se ji zbavili?


Plyn směřující ze Slovenska nutně neznamená, že je ruský

Není automatické, že veškerý plyn, který k nám slovenskou cestou přijde,

je ruský. Odborníci z energetického sektoru upozorňují na to, že se z větší části jedná o zásoby plynu uskladněné loni v létě soukromými obchodníky na západní Ukrajině, které teď v zimě začali vozit zpět do Česka. K tomu

se navíc těží plyn ze zásobníků na Slovensku, v Maďarsku nebo Rakousku, který k nám právě touto východní cestou může také proudit. Největší čeští dodavatelé jako Innogy, ČEZ, Pražská plynárenská nebo MND potvrdili,

že původem ruský plyn nenakupují.Vysoké ceny německých poplatků

Velkou roli v tomto obratu v podobě znovuobnovení dodávek plynu přes Slovensko hraje zvýšení poplatků za přepravu plynu přes Německo. Soukromí obchodníci se řídí primárně cenou na trhu a zvýšení poplatků

na německé straně znamená, že přirozeně začnou hledat levnější alternativu. Právě tou levnější alternativou se tak stává začít využívat své předešlé zásoby uskladněné na Ukrajině a přepravit je východní cestou.


Znamená to, že jsme znovu závislí na Rusku?

Závislosti na Rusku jsme se dokázali zbavit.  Zásadní podíl na tom má

úsilí vlády, ale také zodpovědný přístup ke spotřebě nás všech

a celoevropské úsilí. Výsledkem je to, že už nejsme závislí na plynu z Ruska, což potvrzuje i jeho cena na mezinárodních trzích, ta se vrací na předválečnou úroveň. Rusko už cenami ani námi nedokáže manipulovat. Bez ruského plynu se i díky krokům vlády obejdeme.


Jaké budou další kroky?

Evropa od počátku ruské agrese odvedla obrovský kus práce. Dokázala

se postavit zneužívání energetiky jako zbraně a zbavit se závislosti

na dodávkách plynu z Ruska. Nyní bychom se měli vyvarovat kroků, které odvedenou práci poškodí, a posílí ruského agresora. Právě popsané navyšování poplatků za přepravu plynu přes území Německa a dalších států tento efekt může mít a vést k prodražení plynu pro zákazníky, znevýhodnění hospodářství některých členských států a zvýhodňovat dodávky plynu do Ruska. S dalšími členskými zeměmi proto na příští Radě ministrů otevřeme téma těchto poplatků. Téměř celá Evropa, včetně nás,

se už bez ruského plynu obejde. Neměli bychom mu otevírat dveře do Evropy více, než je to nutné.