Opatření pro plnění zásobníků

Opatření pro plnění zásobníků

Krizové opatření pomohlo naplnit zásobníky

Na konci dubna 2022 MPO vydalo krizové opatření s cílem spolupracovat s obchodníky na plnění plynových zásobníků. Základem opatření bylo spuštění aukcí, ve kterých obchodníkům doplácíme rozdíl mezi letní a zimní cenou plynu.

Opatření Use it or lose it (UIOLI)

 • Základem zmíněného opatření je pravidlo, že pokud si firma pronajme kapacitu v některém z tuzemských zásobníků, kterou nevyužije, tak o ni následně přijde. Zavedení principu UIOLI odstraní blokování jejich rezervované, ale nevyužívané kapacity.
 • Toto opatření již přináší první výsledky, kdy takto do aukce například šla nevyužívaná kapacita v zásobníku v Dambořicích, kterou si pronajímala, ale nevyužívala ruská firma Gazprom. Jde přibližně o 242 milionů kubíků plynu.

Státní podíl na uskladněném plynu

Stát nakoupil přibližně 240 milionů kubíků plynu. Spolu s plynem získaným prostřednictvím aukcí jsme pro stát zajistili přímý vliv až na 700 milionů kubíků zemního plynu uskladněného na území České republiky.

LNG a LNG Terminál

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Skupinou ČEZ zajistilo pro Česko pronájem podílu kapacity v budovaném plovoucím LNG terminálu v nizozemském Eemshavenu. ČEZ zajistil i přepravní kapacitu, která umožní dostat plyn zpracovaný v tomto LNG terminálu do Česka. Celkový roční objem, který zde bude možné zpracovat a následně přepravit, je 3 miliardy metrů krychlových. To Česku umožní snížit závislost na ruském plynu přibližně o třetinu.
 • Pracujeme také na tom, abychom do tohoto terminálu zajistili dostatek dodávek LNG. Ministr Síkela v červnu 2022 navštívil Katar, kde spolu s dalšími českými ministry jednal o dodávkách LNG i s tamním emírem. MPO také zprostředkovalo českým obchodníkům jednání se zástupci Ománu či Ázerbájdžánu.

Aktivita na unijní úrovni

 • Základem reakce na ruské zneužívání energetiky jako zbraně je spolupráce na úrovni EU a solidarita napříč jednotlivými členskými státy. Proto jsme od počátku ruské agrese proti Ukrajině prosazovali společné nákupy plynu a jeho následné přerozdělování mezi členskými zeměmi.
 • Touto cestou se rozhodla jít celá EU a Evropská komise založila platformu pro společné nákupy plynu. 28. června 2022 také vznikla v Praze Středoevropská platforma pro nákupy plynu.
 • Úspěšně jsme prosazovali také zavedení pravidla pro povinné minimální zásoby plynu před zimou ve všech státech napříč EU.
 • Kromě toho jsme jako předsednická země zprostředkovali shody o solidaritě v úsporách plynu napříč státy EU.

Legislativní opatření

Novela energetického zákona umožňující zachování fungování uhelných tepláren a elektráren

 • Tato změna energetického zákona umožňuje, aby v případě výpadků dodávek plynu bylo možné nahradit dodávky tepla vyrobeného z plynu prostřednictvím uhelných elektráren.
 • Novela zároveň vymezuje přesné podmínky, za kterých se může předcházení stavu nouze v teplárenství vyhlásit.

Novela omezující vývoz plynu mimo území ČR ve stavu nouze

Ministerstvo průmyslu a obchodu získalo mimo jiné oprávnění omezit přepravu plynu dosousedních plynárenských soustav; to neplatí pro mezinárodní přepravu plynu a přepravu plynu v rámci mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství. V praxi tak není možné plyn vyvézt ve stavu nouze na jiný trh, nežli je trh tuzemský.

Novela umožňující v případě stavu nouze omezování dodávek plynu

Ministerstvo průmyslu bude moci vyhlásit mimořádný stav nouze ve chvíli, kdy je pro celé území státu vyhlášen poslední odběrový stupeň podle právního předpisu upravujícího odběrové stupně v plynárenství. V tomto stavu nouze bude moci ukládat plynárenským firmám a účastníkům trhu s plynem nové povinnosti a platit budou některá nová omezení. Zároveň bude možné zachovat dodávky do některých vybraných podniků.

Vyhláška umožňující v případě nouze vytápět na nižší teploty

 • Navrhovaná vyhláška stanovuje hranici, pod kterou by teplota v jednotlivých místnostech neměla klesnout.
 • Směrem nahoru by teplota tuto hranici měla přesáhnout maximálně o 1 stupeň. Tato hranice se dále navyšuje až o 2 stupně pro jednotlivé místnosti podle toho, kolik mají venkovních stěn. 
 • Vyhláška se vztahuje na dodávky tepla ze soustav zásobování tepelnou energií spalující uhlí a plyn a na ústřední vytápění využívající fosilní zdroje. Nevztahuje se na byty s vlastním zdrojem vytápění ani rodinné domy.
 • Při vyhlášení některého z nouzových stavů v teplárenství navrhuje MPO snížit hraniční teplotu v obývacích místnostech, v kancelářích a v nemocničních pokojích o 2 stupně, ve školních učebnách o 1 stupeň oproti současnosti.

Zbavování se závislosti na dalších ruských surovinách

TAL

Všechny státy, které jsou zásobeny ropovodem Družba, tedy i Česká republika, která je na těchto dodávkách závislá z cca 50 %, mohou ruskou ropu i nadále odebírat. Stále platí, že ČR chce tyto dodávky ukončit a diverzifikovat své zdroje v co nejkratší době. Během cca 2 let se předpokládá, že by došlo k navýšení kapacity ropovodu TAL realizací projektu TAL Plus a tuzemské rafinerie by tak mohly být následně plně zásobovány prostřednictvím ropovodů TAL a IKL ropou z neruských zdrojů.

Vyjednali jsme pro ČR výjimku z evropského embarga na dovoz ruské ropy

 • Na jednání Evropské rady z 30. května 2022 se lídři EU shodli na zákazu dovozu ruské ropy s výjimkami pro země, jsou touto ropou zásobovány ropovodem Družba. ČR má velmi dobré podmínky, které reagují na to, že je závislá na ropovodech z východu.
 • Abychom byli schopni zajistit dostatek pohonných hmot pro občany České republiky, budeme mít výjimku, která bude platit osmnáct měsíců. Po dobu trvání této výjimky bude možné dovážet do naší země produkty vyrobené z ruské ropy, protože jejich výpadek nejsme schopni okamžitě nahradit.

Převzetí firmy Škoda JS

Polostátní firma ČEZ převzala od ruských majitelů firmu Škoda JS, která je důležitou součástí českého jaderného průmyslu, a měla by se podílet také na dostavbě Dukovan.

Už žádné ruské palivo pro Temelín

Jaderné palivo do Temelína v budoucnu nebude dodávat ruská firma. Jde o další významný krok k posílení energetické bezpečnosti České republiky, vybráni byli hned dva dodavatelé, a to americký Westinghouse a francouzská Framatome. 

Využití tepelné energie z jaderných elektráren

Jaderné elektrárny budou využity ke snížení závislosti na ruském plynu v oblasti teplárenství. Elektrárna Temelín již zásobuje teplem město Týn nad Vltavou a horkovod do Českých Budějovic by měl být zprovozněn v průběhu roku 2023. V případě Elektrárny Dukovany bylo dne 20.6.2022 společnostmi Teplárny Brno a ČEZ podepsáno memorandum o spolupráci na přípravě horkovodu s možností zahájení provozu na počátku 30. let.

Opatření na pomoc domácnostem a firmám

Vývoj cen energií

Jak jsme zvládli zimu bez plynu z Ruska