Komunitní energetika

Novela energetického zákona, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), umožní vznik tzv. energetických společenství. Jejich členové mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben.


Informace o novele

Díky novele tak bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě.

Členy těchto společenství tak budou moci být například společenství vlastníků jednotek (SVJ), domácnosti, obce, školy, úřady nebo například celé malé podniky. Hlavním účelem společenství není vytvářet zisk, ale poskytovat environmentální, hospodářské nebo sociální přínosy svým členům nebo územím, kde provozuje svou činnost. Toto společenství elektřinu bude podle zákona vyrábět, spotřebovávat a sdílet.


A jak to bude fungovat v praxi?

SVJ nebo například bytové družstvo si na střechu bytového domu nechá nainstalovat solární elektrárnu. Elektřinu, kterou tato elektrárna vyrobí, následně sdílí jednotlivé domácnosti, které jsou zahrnuty do energetického společenství. Tato elektřina pak může být doplňkem k odebrané elektřině jednotlivých domácností a sníží jim účty za elektřinu.

V současné době probíhá vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení. Další informace najdete zde.


Komunitní energetika

Stav zásobníků

Opatření na pomoc domácnostem a firmám

Jak jsme zvládli zimu bez plynu z Ruska