Strop cen plynu pro dodávky tepla

Strop cen plynu se bude vztahovat také na dodávky plynu do zařízení, která vyrábí teplo pro domácnosti – ať už jde o domovní kotelny nebo centrální teplárny.

Upozorňujeme, že je třeba vyplnit a odevzdat čestné prohlášení. Stáhnout si ho můžete níže.

U společnosti vlastníků jednotek (SVJ) je to tak, že pokud spadají do kategorie středního odběratele (630-4200 MWh za rok), musí čestné prohlášení vyplnit a odevzdat. Zastropovaná je poměrná část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát. Pokud jsou SVJ maloodběratelé do 630 MWh za rok, čestné prohlášení odevzdávat nemusí a mají zastropovanou celou spotřebu. V případě dodávek tepla z tepláren se vždy stropuje na straně teplárny, ze strany odběratele tepla není tedy třeba nic dokládat.


Otázky a odpovědi

Komu musí jednotlivé subjekty tato prohlášení odevzdat?

Prohlášení musí odevzdat obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem za každé odběrné místo, ve kterém odebírá elektřinu nebo plyn.

Do kdy musí jednotlivé subjekty tato prohlášení odevzdat?

Dle přechodného ustanovení nařízení vlády se první prohlášení může odevzdávat až do 16.1.2023. Jinak pro ostatní měsíce je termín do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny nebo plynu.

Jakou formou musí subjekty prohlášení odevzdat?

Prohlášení se předkládá prostřednictvím elektronického systému obchodníka s elektřinou nebo s plynem, pokud ho má. Případně datovou schránkou či v listinné podobě.

Proč jsou tato prohlášení potřeba?

Obchodník či distributor nemá informace o tom, že daný zákazník splňuje nárok na zastropování ceny, nebo ne.

Na jak dlouho bude vyhlášen cenový strop a od kdy?

Cenový strop bude stanoven od 1. 1. 2023, a to na spotřebu od tohoto dne dále. Dotčeným obdobím bude rok 2023 s možností prodloužení.

Jakou formou se cenový strop bude promítat do faktur? Dostanou zákazníci nový rozpis záloh?

Po vyhlášení cenového stropu v nařízení vlády budou muset dodavatelé do 30 dnů upravit výši záloh a zákazníci dostanou nový rozpis záloh. Zastropovaná cena se objeví i v ročním vyúčtování.

Dokumenty ke stažení

Strop cen pro velké firmy

Dotační podpora

Strop cen pro poskytovatele veřejných služeb