Strop cen pro velké firmy

Informace k zastropování cen pro velké firmy

 • Strop cen pro firmy je účinný od 1. ledna 2023.
 • Velké podniky, pokud požadují dodávku za stropovanou cenu, mají povinnost odevzdat prohlášení o tom, že jsou velkým podnikatelem nebo požadují dodávku elektřiny, respektive plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele (Přílohy č. 7 a 8 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.). Toto prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu prvního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 30. dubna 2023. 
 • Podmínkou pro uplatnění ceny za dodávku elektřiny/plynu pro období po 30. dubnu 2023 je poskytnutí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 10 (elektřina), resp. č. 11 (plyn) k nařízení vlády obchodníkovi s elektřinou/plynem, o tom, že je velkým podnikatelem nebo požaduje dodávku elektřiny/plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele a nepřekračuje nejvyšší přípustný majetkový prospěch pro odběr elektřiny/plynu za stanovenou cenu elektřiny/plynu. Součástí prohlášení zákazníka podle vzoru prohlášení uvedeného v příloze č. 10 (elektřina), resp. č. 11 (plyn) k tomuto nařízení je prohlášení o doručení zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle § 8d odst. 7 nařízení vlády ministerstvu.
 • Prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu druhého nebo třetího kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Prohlášení zákazníka poskytnuté v průběhu posledního kalendářního čtvrtletí 2023 je platné do 31. prosince 2023.
 • Posouzení, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, se provádí v průběhu období, pro které jsou nařízením vlády stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, a po skončení tohoto období. 
 • V průběhu období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se posouzení, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, provádí vždy do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí za období od 1. ledna 2023 do konce uplynulého kalendářního čtvrtletí.
 • Po uplynutí období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, se posouzení, zda velký podnikatel získal nadměrný majetkový prospěch, provádí do 25. dubna 2024.
 • Veškerá prohlášení, resp. výkazy, se odevzdávají dodavateli elektřiny nebo plynu.
 • V případě, že velký podnik nebude chtít pro další období uplatnit stropovanou cenu elektřiny či plynu, je povinen toto obchodníkovi oznámit.

Elektřina

 • Všechny subjekty připojené na hladině nízkého napětí mají zastropovanou veškerou spotřebu elektřiny.
 • Velké podniky připojené na vyšší napěťové hladiny mají zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých 5 letech.
 • Strop bude stanoven na částku 5 korun za kWh bez DPH (cena za komoditu bez dalších poplatků).
 • Maximální výše podpory pro jednu firmu bude muset odpovídat podmínkám Dočasného krizového rámce.
 • Vláda schválila 25. ledna 2023 návrh nařízení, který určuje, jakou nejvyšší pomoc velkým firmám může v rámci zastropování cen energií poskytnout. Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun, což je maximální možná výše podpory pro energeticky náročné firmy v souladu s Dočasným krizovým rámcem. Podrobnosti jsou také zde.
 • Prohlášení č. 10

Plyn

 • Všechny subjekty s ročním odběrem plynu do 630 MWh mají zastropovanou veškerou spotřebu plynu.
 • Velké podniky s ročním odběrem plynu nad 630 MWh mají zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých 5 letech.
 • Strop bude stanoven na částku 2,5 korun za kWh bez DPH (cena za komoditu bez dalších poplatků).
 • Maximální výše podpory pro jednu firmu bude muset odpovídat podmínkám Dočasného krizového rámce.
 • Vláda schválila 25. ledna 2023 návrh nařízení, který určuje, jakou nejvyšší pomoc velkým firmám může v rámci zastropování cen energií poskytnout. Nařízení stanovuje pět kategorií, podle kterých bude možné získat od 48 milionů korun po 3,6 miliardy korun, což je maximální možná výše podpory pro energeticky náročné firmy v souladu s Dočasným krizovým rámcem. Podrobnosti jsou také zde.
 • Příloha č. 11

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi ke stropování cen elektřiny a plynu najdete také zde.

Jak je to s pomocí z dotační výzvy, je možné ji se zastropováním kombinovat?

 • Velké firmy mohly žádat také o pomoc z dotační výzvy, na kterou vláda vyčlenila až 30 miliard korun. Tato dotační výzva se týkala roku 2022, tedy způsobilého období od 1. února do 31. října 2022.
 • Z dotační výzvy mohly být podpořeny podniky, které mají alespoň jedno odběrné a předávací místo, na které se nevztahuje nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. ze dne 2. listopadu 2022.
 • Na podporu, v rámci dotačního programu i zastropování pro velké podniky, se vztahují maximální limity podpory stanovené Dočasným krizovým rámcem EK.
 • Žádat o podporu z dotační výzvy mohli oprávnění žadatelé do 8. února 2023.
 • Detaily na mpo.cz/energie2022.


Od kdy bude zastropování cen energií pro velké podniky platit?

Strop cen pro velké podniky začne platit k 1. 1. 2023.

Co mají velké podniky udělat pro to, aby se na ně strop cen vztahoval?

U elektřiny mají subjekty připojené na hladině nízkého napětí cenu zastropovanou automaticky, stejně to je u plynu v případě subjektů s ročním odběrem do 630 MWh. Velké podniky nad touto hranicí musí odevzdat čestné prohlášení svému dodavateli energií. Aktuální verze těchto prohlášení jsou ke stažení níže.

Jaké další povinnosti mají velké podniky?

 Na velké podniky, které využívají plyn nejen na výrobu tepla, ale také na výrobu elektřiny, se vztahuje povinnost vyplňovat také další přílohy. Jde o výkaz výrobce tepelné energie, pokud vyrábí teplo z plynu podle pravidel daných nařízením vlády, případně výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny. Tento výkaz je potřeba odevzdat dodavateli po skončení každého měsíce, aby bylo jasné, na co byla komodita využita.

Dodávka plynu na výrobu tepla podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. je plně stropovaná, dodávka plynu na výrobu

elektřiny stropování nepodléhá.


Prohlášení ke stažení

Důležité odkazy:


Strop cen pro velké firmy

Dotační podpora

Strop cen pro poskytovatele veřejných služeb