Strop cen pro domácnosti

Vláda rozhodla, že ceny pro domácnosti budou zastropovány na maximální hranici tří korun za kilowatthodinu plynu a šesti korun za kilowatthodinu silové elektřiny včetně DPH.


Domácnosti budou mít cenový strop nastaven na 100 % své spotřeby elektřiny i plynu.

V případě elektřiny bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a další subjekty připojené na hladině nízkého napětí.

U plynu bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a maloodběratele plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh.


Otázky a odpovědi

Proč vláda namísto příspěvku z úsporného tarifu přistoupila k zastropování cen energií??

Pomoc domácnostem v podobě zastropování cen na příští rok nahradí původně vládou schválený příspěvek z úsporného tarifu. Pomoc v podobě zastropování cen energií bude výrazně rozsáhlejší, podle odhadů ministerstva financí by mohla dosáhnout výše až 130 miliard korun. Na úsporný tarif na rok 2023 bylo připraveno 22 miliard korun. Na příští rok zůstává pomoc domácnostem i firmám v podobě odpuštění poplatků za podporované zdroje.

Na koho dalšího se bude cenový strop vztahovat?

Ceny jak plynu, tak elektřiny budou mít na celou svou spotřebu zastropovánu také všichni poskytovatelé veřejných služeb z řad vládních institucí, obcí, škol, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, provozovatelů městské hromadné dopravy a dalším subjektům. U elektřiny to budou všechny subjekty připojené na hladinu nízkého napětí. U plynu to budou všichni zákazníci s ročním odběrem plynu do 630 MWh. I v tomto případě půjde o celou spotřebu.

Co když mám sjednanou cenu se svým dodavatelem nižší, než je cenový strop?

Zákazník, který má sjednanou nižší cenu elektřiny/plynu, než je stanovený strop, hradí dodavateli sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce/sdružených službách dodávky elektřiny/plynu. Stávající smluvní vztah zůstává nedotčen novou regulací (do té doby, dokud sjednaná nižší cena ve smlouvě platí).

Na jak dlouho bude vyhlášen cenový strop a od kdy?

Cenový strop bude stanoven od 1. 1. 2023 a to na spotřebu od tohoto dne dále. Dotčeným obdobím bude rok 2023 s možností prodloužení

Co když nemám sjednanou smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu?

Zákazník, který má nárok na zastropovanou cenu elektřiny, bude mít možnost požádat dodavatele poslední instance, který s ním bude muset neprodleně sjednat smlouvu. Tato smlouva bude platná na neurčitou a bude se vztahovat na dodávky elektřiny a v případě zákazníků, pro které platí cenový strop, budou platit maximální ceny stanovené vládou.

Bude se na mě vztahovat regulace cen i při kontraktu se stávajícím, nebo novým nestátním obchodníkem?

Ano. Na zákazníky, pro které platí zastropování cen, se to vztahovat bude.

Jak dosáhnu zastropování ceny při kontraktu se stávajícím obchodníkem?

Zastropování cen je automatické, pokud odběrné místo zákazníka bude vymezeno zákonem nebo nařízením vlády. V tom případě je dodavatel povinen cenu upravit maximálně na úroveň cenového stropu.

Jakou formou se mi cenový strop bude promítat do faktur? Dostanou zákazníci nový rozpis záloh?

Dodavatelé budou povinni do 30 dnů po vyhlášení cenového stropu upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh.

Budu muset někde žádat, nebo to bude automatické?

Zastropování začne platit automaticky, lidé nebudou muset o nic žádat. Stejně tak tomu je u úsporného tarifu, který pomůže lidem zvládnout vysoké ceny energií před tím, než začne fungovat zastropování.

Jak to každý prakticky pozná na svém vyúčtování?

Těm zákazníkům, kteří mají na příští rok sjednánu cenu pod cenovým stropem, bude nadále dodáváno za ceny, které mají sjednány. U těch zákazníků, kteří byli nuceni sjednat cenu nad cenovým stropem, bude cena za elektřinu i plyn automaticky snížena na úroveň cenového stropu.

Bude se pomoc vztahovat i na dálkové teplárny?

Na plynové teplárny dodávající teplo do domácností se vztahovat bude. U neplynových je situace odlišná. Z jednání s jednotlivými teplárnami vyplynulo, že případné zdražení nebude skokové. Vláda zároveň pracuje na zajištění notifikace pomoci pro tento sektor u Evropské komise, a když se to podaří, bude zdražení ještě menší.

Na koho dalšího se bude cenový strop vztahovat?

Ceny jak plynu, tak elektřiny, budou mít na celou svou spotřebu zastropovánu také všichni poskytovatelé veřejných služeb z řad vládních institucí, obcí, škol, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, provozovatelů městské hromadné dopravy a dalších subjektů. U elektřiny to budou všechny subjekty připojené na hladinu nízkého napětí. I v tomto případě půjde o celou spotřebu.

Dotační podpora

Strop cen pro poskytovatele veřejných služeb

Strop cen plynu pro dodávky tepla