Strop cen pro domácnosti

Vláda rozhodla, že ceny pro domácnosti budou zastropovány na maximální hranici tří korun za kilowatthodinu plynu a šesti korun za kilowatthodinu silové elektřiny včetně DPH.


Domácnosti budou mít cenový strop nastaven na 100 % své spotřeby elektřiny i plynu.

V případě elektřiny bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a další subjekty připojené na hladině nízkého napětí.

U plynu bude zastropována celá spotřeba pro všechny domácnosti a maloodběratele plynu s ročním odběrem plynu do 630 MWh.


Otázky a odpovědi

Co když mám sjednanou cenu se svým dodavatelem nižší, než je cenový strop?

Zákazník, který má sjednanou nižší cenu elektřiny/plynu, než je stanovený strop, hradí dodavateli sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce/sdružených službách dodávky elektřiny/plynu. Stávající smluvní vztah zůstává nedotčen novou regulací (do té doby, dokud sjednaná nižší cena ve smlouvě platí).

Na jak dlouho bude vyhlášen cenový strop a od kdy?

Cenový strop bude stanoven od 1. 1. 2023 a to na spotřebu od tohoto dne dále. Dotčeným obdobím bude rok 2023 s možností prodloužení

Co když nemám sjednanou smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu?

Zákazník, který má nárok na zastropovanou cenu elektřiny, bude mít možnost požádat dodavatele poslední instance, který s ním bude muset neprodleně sjednat smlouvu. Tato smlouva bude platná na neurčitou a bude se vztahovat na dodávky elektřiny a v případě zákazníků, pro které platí cenový strop, budou platit maximální ceny stanovené vládou.

Bude se na mě vztahovat regulace cen i při kontraktu se stávajícím, nebo novým nestátním obchodníkem?

Ano. Na zákazníky, pro které platí zastropování cen, se to vztahovat bude.

Jak dosáhnu zastropování ceny při kontraktu se stávajícím obchodníkem?

Zastropování cen je automatické, pokud odběrné místo zákazníka bude vymezeno zákonem nebo nařízením vlády. V tom případě je dodavatel povinen cenu upravit maximálně na úroveň cenového stropu.

Jakou formou se mi cenový strop bude promítat do faktur? Dostanou zákazníci nový rozpis záloh?

Dodavatelé budou povinni do 30 dnů po vyhlášení cenového stropu upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh.

Budu muset někde žádat, nebo to bude automatické?

Zastropování začne platit automaticky, lidé nebudou muset o nic žádat. Stejně tak tomu bylo u úsporného tarifu.

Jak to každý prakticky pozná na svém vyúčtování?

Těm zákazníkům, kteří mají na příští rok sjednánu cenu pod cenovým stropem, bude nadále dodáváno za ceny, které mají sjednány. U těch zákazníků, kteří byli nuceni sjednat cenu nad cenovým stropem, bude cena za elektřinu i plyn automaticky snížena na úroveň cenového stropu.


Strop cen pro velké firmy

Dotační podpora

Strop cen pro poskytovatele veřejných služeb